Zaoterdig 27 jannewarie

Boerebal
Met muziek van STOUT
Gratis entree t/m 21 jaor

Zaoterdig 3 fibberwarie

Kinjeractie

Vriedig 9 fibberwarie

Kinjerboerebroelof
Trouwerie om 10:30u
Op ut bordes van ut aod gemeintehoes

Dinsdig 13 fibberwarie

Boerebroelof
14:00u Sjtart boereoptoch vanoet de Kesjtiëltuin
14:45u Trouwerie op ut bordes van ut aod gemeintehoes
Aansjloetend broelof in de Paort
Muziek van ozze eige HoësDJ Vroom
Aafsjloeting met Milou en Elke